(1)
Jiménez i Sureda, M. L’Església Catalana Sota La Monarquia Dels Borbons. La Catedral De Girona En El Segle XVIII. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 159-166.