(1)
Bengoechea Echaondo, S. El Catolicisme Social a Catalunya (finals Dels Segle XIX - 1919). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 129-148.