(1)
Riera i Sans, J. El Personal De l’Arxiu Reial De Barcelona Durant El Segle XVIII. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 87-104.