(1)
Colomé i Ferrer, J. L’Especialització vitícola a La Catalunya Del Segle XIX. La Comarca Del Penedès. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 153-161.