(1)
, . . Notícia De Llibres. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 175-183.