(1)
García i Larios, A. L’Associacionisme Obrer: De La resistència Al Sindicalisme. El Cas De Sant Feliu De Llobregat (1861-1914). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 89-95.