(1)
Bringué i Portella, J. M. Comunitats I béns Comunals Al Pallars Sobirà, Segles XV-XVIII. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 115-128.