(1)
Moreno Claverías, B. La Diferenciació Social Pagesa a Partir Dels Inventaris Post Mortem. El Penedès, 1708-1815. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 41-54.