(1)
Monteagudo Robledo, M. P. El Poder monàrquic. Festes Reials I Imatges De La Monarquia a La València Del Segle XVI. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 181-188.