(1)
Baldaquí i Escandell, R. El Registre Reial Cancelleria 495 De l’Arxiu General Del Regne De València. Estudi I edició: Conclusions. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 169-180.