(1)
Aventín, M. Terra I Societat Al Vallès Oriental (segles XIII-XVI). Investigació Sobre Els Mecanismes De Comportament econòmic De La Pagesia Tradicional. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 111-119.