(1)
Jover i Abellà, G. La Crisi Tardomedieval I El Desenvolupament d’una Ramaderia Senyorial. Mallorca, Segles XIV-XVI. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 81-99.