(1)
Casanovas Camps, M. A. La Transformació d’una Economia Insular. El Cas De Menorca : 1600-1920. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2003, 145-160.