(1)
Olesti i Vila, O. El Territori Del Maresme En època Republicana (s. III-I aC): Estudi d’arqueomorfologia I història. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 135-145.