(1)
Albareda i Salvador, J. La Coordinadora De Centres d’estudis De Parla Catalana: Un Projecte Fet Realitat. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 95-98.