(1)
Triadú i Font, J. Algunes Notes Sobre l’exercici De La crítica literària a Catalunya. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 87.