(1)
Perenya, J. Les Disposicions testamentàries De Verdaguer. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 84.