(1)
Abadal i de Vinyals, R. d’. L’Abat Garí De Cuixà. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 74-75.