(1)
Elliott, J. H. Antecedents De La Guerra Dels Segadors. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 67-68.