(1)
Dolç i Dolç, M. La Toponímia Hispana De Marcial. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 66.