(1)
Coromines i Vigneaux, J. Sobre l’estil I La Manera De Martí J. De Galba I El De Joanot Martorell. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 51.