(1)
Casacuberta i Roger, J. M. de. La gènesi De "l’Atlàntida" De Verdaguer. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 38.