(1)
Albert i Llauró, R. El Setè Premi Rubió I Lluch. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 123.