(1)
Colomer i Preses, I. M. El Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 119-121.