(1)
Cabestany i Fort, J.-F. Una Publicació Sobre La història De Barcelona. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 114-115.