(1)
Cabestany i Fort, J.-F. Una Revista d’estudis d’història Moderna. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 98-99.