(1)
Tasis i Marca, R. El Teatre d’en Pous I Pagès. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 65-66.