(1)
Reglà i Campistol, J. El Problema De La Vall d’Aran I Jaume II. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 59.