(1)
Rubió i Balaguer, J. Sobre l’humanisme a Catalunya En Temps De Joan II. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 56-57.