(1)
Duran i Sanpere, A. Noves Troballes arqueològiques Al subsòl De Barcelona. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 56.