(1)
Carbonell i de Ballester, J. Distincions a Membres De La S. C. E. H. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 101.