(1)
Bohigas i Balaguer, P. El Convent Del Carme, De Peralada. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 101.