(1)
Carbonell i de Ballester, J. Record a E. Allison Peers. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 94-95.