(1)
Aramon i Serra, R. Publicacions lul┬Ělianes. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 90-92.