(1)
Aramon i Serra, R. Triple Homenatge a Mario Roques. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 85.