(1)
Serra i Ràfols, J. de C. Record a Blas Taracena. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 77-78.