(1)
Badia i Margarit, A. M. Estat Actual I Prespectives De La Geografia lingüística Peninsular. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 24-32.