(1)
Morales Montoya, M. La Generalitat De Catalunya a l’exili (1939-1948). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2010, 213-224.