(1)
Richou i Llimona, M. El Baix Maresme a l’època Baixmedieval. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2010, 153-166.