(1)
Salrach Marès, J. M. Jaume I: Una Valoració Del Regnat. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2010, 87-100.