(1)
Izquierdo Ballester, S. Significació política De Solidaritat Catalana. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2010, 43-69.