(1)
Casassas i Ymbert, J. Prat I Cambó: La Maduresa d’un Projecte polític. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2010, 33-42.