(1)
Serra i Sellarés, F. Sant Benet De Bages a l’època Montserratina (segles XVI-XIX). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2009, 189-204.