(1)
Gonzàlez i Vilalta, A. La Representació parlamentària Catalana a Les Corts Republicanes (1931-1939): Del Catalanisme hegemònic I pragmàtic a La Vinculació Amb La política Espanyola. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2009, 157-172.