(1)
Pérez Nespereira, M. La Recepció Del Pensament I La Cultura Europeus a La Catalunya De La Restauració: L’Ateneu Barcelonès I La Seva Biblioteca Com a Vehicles De recepció, Assumpció I Difusió. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2008, 229-237.