(1)
Obiols Bou, M. El Monacat Femení a La Catalunya Medieval: Santa Maria De Valldaura (1241-1399). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2008, 177-198.