(1)
Prat, E. El Moviment Per La Pau Dels Anys Vuitanta a Catalunya. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2006, 287-299.