(1)
Grau Mateu, J. La Lliga Regionalista I La Llengua Catalana (1901-1923). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2006, 261-271.