(1)
Monjas Manso, L. La Reforma eclesiàstica I Religiosa De Les diòcesis De La Tarraconense Al Llarg De La Baixa Edat Mitjana (a través Dels qüestionaris De Visita Pastoral). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2006, 153-164.