(1)
, . . Notícies De Llibres. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2006, 343-348.